analizy i symulacje

Narzędzia BIM umożliwiają przeprowadzenie wnikliwych analiz i symulacji w środowisku wirtualnym już na wstępnych etapach prac projektowych. Pozwala to wybrać najbardziej optymalne warianty projektowe już w trakcie planowania oraz znacznie ograniczyć ryzyka związane z inwestycją.

Analizy i symulacje z BIM

Utworzenie parametrycznego, uniwersalnego modelu BIM pozwala na miarodajną, rozbudowaną i wieloaspektową symulację projektu wielobranżowego w środowisku wirtualnym. Zakres potencjalnych analiz jest bardzo szeroki.

Narzędzie do weryfikacji modeli BIM, dają możliwość automatycznego sprawdzenia geometrii oraz informacji niegeometrycznych poszczególnych elementów obiektu. Poprzez analizę niezgodności jesteśmy w stanie wyeliminować do 90% błędów projektowych, co z kolei pozwala na uniknięcie kosztownych poprawek na etapie wykonawczym.

W oparciu o trójwymiarowy model 3D można przeprowadzić wiarygodne symulacje wydajności energetycznej, zacieniania, oddymiania, ewakuacji budynków oraz przeanalizować potencjalne zagrożenia związane ze specyfiką projektu (kopalnie, elektrownie). W oparciu o dynamiczne modele GIS możliwa jest nawet symulacja ryzyka związanego z katastrofami naturalnymi.

Szacunkowe analizy kosztów i harmonogramów oparciu o kolejne warianty projektowanych rozwiązań, pociągają za sobą odczuwalne oszczędności oraz usprawniają późniejsze roboty budowalne.

Wizualizacje i animacje pozwalają na wnikliwą i czytelną analizę rozwiązań estetycznych, opartą o rzeczywiste uwarunkowania, gabaryty i materiały.
Główne korzyści wynikające z analizy i symulacji opartych na modelu BIM:

  • Sprawniejsza koordynacja projektowa oraz eliminacja błędów projektowych,
  • Wyższa jakość finalnej dokumentacji,
  • Skuteczniejsza kontrola kosztów i harmonogramów,
  • Ochrona środowiska i bezpieczeństwa ludzi.

Gwarancja graph’it

Przy użyciu nowoczesnej technologii parametrycznego modelowania informacji o budynku BIM, przygotujemy wysokojakościową symulację i rzetelną analizę niezależnie od przeznaczenia, etapu i rodzaju inwestycji.