eksploatacja

Projektowanie oraz realizacja obiektów budowlanych pochłania średnio ok 13% nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycję. Pozostałe 87% stanowi ogólny koszt użytkowania i utrzymania nieruchomości do czasu jej rozbiórki lub kompleksowej przebudowy.

Zarządzanie w oparciu o bazę danych BIM – BIM2FM.

Dzięki platformom informatycznym wspomagającym utrzymanie obiektów – CAFM (ang. Computer Aided Facility Management) – zarządcy oszczędzają średnio ponad 5% na całkowitych kosztach obsługi nieruchomości. W miarę rozwoju technologii, zyski te stale rosną.
Integracja modelu BIM sporządzonego w ramach pełnej inwentaryzacji lub na etapie realizacji obiektu, pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędności związanych z ograniczeniem nakładów czasowych na przetwarzanie danych na temat obiektu. Nowoczesne platformy informatyczne pozwalają na automatyczną, dwu-stronną aktualizację istotnych informacji o elementach obiektu pomiędzy modelem operacyjnym BIM oraz bazą danych zarządcy.

BIM2FM to:

  • zawsze najbardziej aktualny stan obiektu, gotowy do kontroli, edycji i przekazania, dostępny z przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej z każdego miejsca na świecie,
  • praktycznie niezniszczalne archiwum dokumentacji i zmian,
  • prosta i sprawna kontrola jakości procesów i standardów związanych z obsługą przestrzeni, naprawami, przeglądami w obiekcie, etc.,
  • łatwość wyszukiwania niezbędnych informacji dzięki graficznej reprezentacji wszystkich elementów obiektu,
  • automatycznie generowane raporty i powiadomienia, usprawniające proces zarządzania nieruchomością

Spójna i stale aktualizowana baza danych oparta o model BIM zapobiega powstawaniu luk w wiedzy na temat obiektu, zapewniając płynne przejście z fazy realizacyjnej do użytkowania. W przypadku nieruchomości istniejących, jej stworzenie w znacznym stopniu obniża koszty operacyjne pozwala na precyzyjne planowanie prac modernizacyjnych.