inwentaryzacja

Szeroki wachlarz usług oraz nowoczesny sprzęt używany przez naszych geodetów pozwala na uzyskanie kompletu informacji, niezbędnych przed wykonaniem prac projektowych, wykonawczych, czy rozbiórkowych. Oferujemy kompleksowy zakres pomiarów oraz badań geodezyjnych, zaczynając od badań gruntu i tyczenia obiektów na terenie budowy, poprzez kontrolę prawidłowości wykonanych robót w trakcie jej trwania, aż po inwentaryzację powykonawczą i aktualizację map w zasobach geodezyjnych.

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i wieloletniemu doświadczeniu, zespół naszych geodetów z powodzeniem przeprowadzi prace terenowe niemalże w każdych warunkach pogodowych i terenowych. Stosowane przez nas metody pozyskiwania danych są nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne dla środowiska.
Nowoczesne narzędzia w połączeniu z wiedzą doświadczonych inżynierów, umożliwiają sporządzenie wielobranżowego modelu inwentaryzacyjnego 3D, wraz z pełną bazą danych o obiekcie. Nasze portfolio liczy wiele skomplikowanych projektów inwentaryzacyjnych,


realizowanych na całym świecie. Wykonywaliśmy pomiary i modele inwentaryzacyjne dla m. in.:

  • sieci podziemnych w skali urbanistycznej,
  • zabytkowych zespołów sakralnych,
  • obiektów o znaczeniu strategicznym dla obronności państwa,
  • kopalni i wielkoskalowych obiektów przemysłowych,
  • budynków wysokościowych.Nowoczesny sprzęt

Wśród urządzeń, z których korzystamy w trakcie sporządzania inwentaryzacji znajdują się m.in. :

  • Skaner laserowy 3D – pozwala na szybki, precyzyjny i łatwo powtarzalny pomiar, którego efektem jest chmura punktów, wzbogacona o fotograficzne panoramy 360°.
  • Georadar – umożliwia wysoko rozdzielczą penetrację gruntu bez konieczności prac odkrywkowych i wykopaliskowych, umożliwiając wykrycie m.in. poziemnych sieci, elementów konstrukcyjnych, niewybuchów, obiektów zabytkowych, etc.
  • Echosonda – pozwala obejrzeć dna zbiorników i obiektów zalanych zarówno na echogramach, jak i wygenerowanych na ich podstawie modelach 3D.
  • Dron – umożliwia pozyskiwanie danych z miejsc trudno dostępnych bez konieczności narażania ludzi na niebezpieczeństwa związane np. z pracą na wysokości. Obraz może zostać przetworzony na dokumentację fotogrametryczną.