prefabrykacja

Przygotowanie pojedynczych elementów lub większych systemów prefabrykowanych do montażu na budowie, wymaga precyzyjnego planowania oraz analiz prowadzonych w oparciu o kolejne prototypy.

BIM w prefabrykacji

Dzięki zastosowaniu modeli BIM, część pracy związanej z tworzeniem optymalnego rozwiązania, można wykonać w środowisku wirtualnym, redukując potrzebny czas i koszty, przy jednoczesnej gwarancji wysokiej jakości. Narzędzia BIM dostarczają szereg rozwiązań technicznych oraz procesowych, umożliwiających generowanie rysunków złożeniowych i warsztatowych wprost z modeli. Projekty wykonawcze zawierają jedynie ogólne wytyczne odnośnie elementów prefabrykowanych. Dokumentacja ta musi zostać zweryfikowana i uszczegółowiona w oparciu o zalecenia i technologię dostawcy danego rozwiązania.

Uzyskane w ten sposób rysunki warsztatowe zawierają komplet informacji na temat wykończenia i montażu. Zarówno nowoczesne metody prefabrykacji przy użyciu drukarek 3D, jak i tradycyjny proces przemysłowy, korzystają z precyzyjnych modeli geometrycznych. Ich tworzenie wymusza na naszym zespole pogłębianie wiedzy technicznej, ale także biegłości w pracy z narzędziami cyfrowymi.

Jedną z głównych zalet technologii BIM jest możliwość bieżącej współpracy specjalistów różnych dziedzin, przy niemalże jednoczesnym nanoszeniu poprawek i wyprowadzaniu danych na jeden model. Dokumentacja wykonawcza i modele warsztatowe mogą powstawać w tym samym czasie, co bezpośrednio przekłada się na skrócony czas zamówień oraz proces samej prefabrykacji. Nasz zespół opracowuje i optymalizuje modele wykonawcze na potrzeby prefabrykacji, ale także tworzy geometrię od podstaw na bazie dokumentacji tradycyjnej 2D.

Efektem projektowania zgodnego z procesem BIM jest nasycony szczegółowymi informacjami model, który po uwzględnieniu zmian z procesu budowy może być wykorzystany do serwisowania elementów prefabrykowanych lub stanowić matrycę na wypadek konieczności ich wymiany.