Projektowanie

Model BIM w procesie projektowym staje się światowym i europejskim standardem, przy opracowaniu dokumentacji skomplikowanych obiektów budowlanych. Przeniesienie części budżetu i nakładów czasowych na projektowanie parametryczne, umożliwia znaczną oszczędność czasu i pieniędzy w kontekście całej inwestycji. Model BIM jest elastyczną, zintegrowaną bazą danych o obiekcie. Pozwala na dokładne wykonanie wielowariantowych analiz wykonalności i opłacalności przedsięwzięcia oraz stanowi doskonałe narzędzie komunikacji pomiędzy projektantami i inwestorem.

BIM design.

Budowa trójwymiarowego, parametrycznego modelu już na etapie wstępnych koncepcji, pozwala naszym projektantom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji. W rezultacie Klienci otrzymują produkt o bezkompromisowej jakości, który jest wynikiem połączenia nieograniczonej ludzkiej wyobraźni z najnowszą technologią. Dzięki zaawansowanym symulacjom i analizom możemy badać niemalże wszystkie parametry tworzonych obiektów w poszukiwaniu potencjalnych oszczędności i optymalizacji. Parametry przypisane do modelu pozwalają na automatyczne generowanie analiz chłonności oraz wariantowych studiów wykonalności przedsięwzięcia.

Na etapie projektu wykonawczego projekty branżowe są integrowane i koordynowane w ramach jednej platformy, celem sprawnej i pełnej analizy potencjalnych kolizji i błędów projektowych. Poprzez sprawną wymianę uwag opartą na wizualnej reprezentacji elementów obiektu, projektanci są w stanie na bieżąco weryfikować postępy i zmiany w dokumentacji oraz błyskawicznie reagować na potrzeby innych uczestników procesu.

W odróżnieniu od tradycyjnego paradygmatu projektowego, każda wprowadzona w projekcie zmiana zostaje automatycznie naniesiona na wszystkie relewantne dokumenty – rysunki, zestawienia, harmonogramy, kosztorysy, etc. Pozwala to na pracę w oparciu o najbardziej aktualne dane oraz na eliminację potencjalnych pomyłek.

Projekt wykonany i skoordynowany w środowisku BIM przez kompetentnych specjalistów, gwarantuje oszczędność czasu i pieniędzy na etapie realizacji i użytkowania obiektu.