technologie informatyczne

Każda realizacja wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania rozwiązań do realnych potrzeb Klienta. Nowoczesne narzędzia cyfrowe pozwalają na skuteczniejsze, bardziej oszczędne zarządzanie pełnym cyklem inwestycyjnym w oparciu o istniejące standardy i przyzwyczajenia naszych Klientów. W Graph’it technologia służy ludziom.

Technologie informatyczne w modelowaniu BIM

Nasze projekty wykonywane są zawsze w oparciu o parametryczne modele BIM. Rezygnując z tradycyjnych metod projektowych, zapewniamy naszym Klientom najwyższą jakość dokumentacji, precyzyjną koordynację branż oraz pełną kontrolę nad kosztami i harmonogramem przyszłych robót.
Common Data Environment (CDE)

Podążając za najlepszymi światowymi standardami, skomplikowane inwestycje koordynujemy poprzez

platformy CDE. Pozwala to na skuteczną i transparentną wymianę informacji oraz znaczne usprawnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami procesu. Zapewniając dostęp do najnowszych rewizji, przy jednoczesnej archiwizacji wszystkich zmian, automatyzując procesy oraz integrując koszty w ramach jednej bazy danych, skutecznie usprawniamy proces projektowania i realizacji skomplikowanych obiektów.


BIM w zarządzaniu nieruchomościami – BIM2FM

Integracja bazy danych BIM z oprogramowaniem do zarządzania nieruchomością (CAFM), pozwala w znacznym stopniu ograniczyć nakłady na utrzymanie obiektu. Zamiast żmudnego uzupełniania danych, korzystamy z informacji już przypisanych do poszczególnych elementów parametrycznego modelu. Z drugiej strony komunikaty i sygnały docierające z systemów i platform zintegrowanych w środowisku CAFM (dane z BMS, zestawienia kosztowe, alarmy usterek lub przeglądów okresowych), mogą być wizualizowane na wirtualnych trójwymiarowych modelach.

W oparciu o współpracę z globalnymi graczami na rynku oprogramowania, jak i innowacyjnymi start-upami jesteśmy w stanie zaproponować platformy informatyczne dostoswane do projektów o każdej skali, funkcji i specyfice.