kontakt

Sekretariat
kom: 516-623-629
tel: (22) 718 30 40
mail: office@graphit.pl
Marketing
mail:marketing@graphit.pl
graph'it sp. z o.o.
ul.Stępińska 22/30/424
00-739 Warszawa
(22) 718 30 40

Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000485601
NIP 7792417853
REGON 302580512
Kapitał zakładowy
350 000zł