Dziedzictwo narodowe

Planowanie i realizacja prac przy zabytkach wymaga szczególnych kompetencji i wyjątkowej dbałości o wartość historyczną obiektu. Ze względu na specyfikę tego typu realizacji, niezbędna jest odpowiednio wykwalifikowana i starannie dobrana kadra oraz dobór odpowiednich narzędzi już na najwcześniejszych etapach realizacji. Tylko odpowiednie przygotowanie prac oraz wnikliwa analiza ryzyka pozwoli na ochronę tkanki historycznej i zachowanie unikatowych walorów i tożsamości historycznej.

Modelowanie informacji o budynku zabytkowych(HBIM)

Modele parametryczne z powodzeniem służą jako repozytorium danych nie tylko o stanie obecnym obiektów zabytkowych, lecz także o kolejnych fazach ich rozwoju. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik inwentaryzacyjnych, jesteśmy w stanie zbadać, a następnie wymodelować wszystkie zmiany wprowadzone na przestrzeni setek lat.

Dzięki skanowaniu 3D oraz wirtualnym modelom, możemy udostępnić obiekt zwiedzającym z całego świata za pośrednictwem dedykowanych portali internetowych, a narzędzia rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, pozwolą na pełną imersję bez konieczności podróżowania tysięcy kilometrów z miejsca zamieszkania.

W oparciu o wnikliwą inwentaryzację i projekty sporządzone w środowisku BIM, jesteśmy w stanie przeprowadzić naszych Klientów przez proces robót przy zabytkach bez zbędnego ryzyka, terminowo i w założonym budżecie.

Dla obiektów podlegających modernizacji, proponujemy kompleksowe rozwiązania usprawniające proces utrzymania i zarządzania nieruchomością w oparciu o platformy CAFM zintegrowane z modelem BIM.

Gwarancja graph’it

Mamy doświadczenie w tworzeniu wirtualnych modeli BIM dla miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Podejmiemy się wieloaspektowej inwentaryzacji i modelowania każdego obiektu sakralnego, muzeum, ratusza czy założenia urbanistycznego. Przeprowadziliśmy działania inwentaryzacyjne dla wielu obiektów zabytkowych na terenie Polski, Europy i Azji. Nasz zespół godzi unikatowe świadectwo minionych epok z nowoczesną technologią.