Infrastruktura

Projekty infrastrukturalne, związane z transportem, sieciami przesyłowymi, czy też ochroną i kształtowaniem środowiska, powinny być zaplanowana ze szczególną starannością i dbałością o zaawansowaną logistykę i bezpieczeństwo. Priorytetem tego typu inwestycji jest zarówno długowieczność, jak i bezkolizyjność, a nadrzędną funkcją integracja lokalizacyjna oraz stymulacja rozwoju społeczno-gospodarczego.

City Information Modeling (CIM)

Jesteśmy prekursorem technologii CIM, która opiera się na wielkoskalowych, wirtualnych, parametrycznych modelach 3D poszczególnych obiektów zamkniętych, dużych zakładów przemysłowych, infrastruktury kolejowej czy drogowej oraz całych dzielnic, a nawet miast, zintegrowanych z platformami informatycznymi. Narzędzia informatyczne usprawniają zarządzanie eksploatacją i optymalizację energetyczną dużych przestrzeni publicznych.

Tworząc modele BIM w infrastrukturze efektywnie wykorzystujemy przestrzeń z zachowaniem dbałości o środowisko, nie ingerując w istniejącą już urbanistykę. Modelowanie BIM umożliwia wykrycie wielu złożonych problemów logistycznych powiązanych

z zagospodarowaniem przestrzennym, układem sieci czy węzłów transportowych. Już na etapie projektu, poprzez koordynację precyzyjnych parametrycznych modeli 3D możemy zapobiec, powstawaniu kolizji oraz zlokalizować ryzyka związane z inwestycją. W znacznym stopniu ogranicza to nakłady na etapie realizacyjnym, poprzez eliminację zmian i poprawek na placu budowy.

Korzyści dla inwestora

Przełożenie na parametryczny trójwymiarowy model 3D projektowanej infrastruktury, umożliwia precyzyjne oszacowanie, czasu i budżetu niezbędnego do realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych. Przedmiary, harmonogramy i kosztorysy generowane w oparciu o kolejne rewizje projektowe, aktualizowane są automatycznie w oparciu o bazę danych BIM.

Jest to dla inwestorów i lokalnej społeczności gwarancja terminowego, budżetowego wykonania zlecenia, które może wiązać się z wieloma niedogodnościami.
Animacje i wizualizacje przygotowane na bazie modeli 3D precyzyjnie komunikują laikom założenia projektu już podczas początkowych etapów realizacji. Dzięki technologii BIM jesteśmy w stanie symulować i efektownie zaprezentować antycypowane natężenie ruchu na projektowanych odcinkach drogowych, wygląd projektowanych przestrzeni, czy powiązania funkcjonalne w skali urabnistycznej.

Zespół graph’it ma doświadczenie w tworzeniu parametrycznych modeli BIM dla inwestycji infrastrukturalnych miast, węzłów drogowych i kolejowych oraz dużych zakładów przemysłowych, Nasze modele i animacje są wykorzystywane do konsultacji społecznych, koordynacji projektowej, a nawet służą jako baza do wielkoskalowych fizycznych makiet tworzonych metodą druku przestrzennego. Uzyskane materiały mogą stanowić doskonałe narzędzie komunikacji oraz promocji inwestycji i inwestora.