inwestycje mieszkaniowe

Kluczem do sukcesu inwestycji deweloperskich jest połączenie pracy specjalistów różnych dziedzin, w procesie tworzenia możliwie najwyższej wartości inwestycji. W oparciu o proces BIM, wieloletnie doświadczenie oraz najnowocześniejsze narzędzia informatyczne, nasz zespół potrafi wygenerować olbrzymią ilość wariantów projektowych w bardzo krótkim czasie. Ich analiza pozwala na wypracowanie optymalnego wykorzystania budżetu oraz możliwości wynikających z terenu pod inwestycje, przy zachowaniu wysokiego waloru estetycznego i funkcjonalnego.

Modelowanie BIM

Wirtualny model 3D kompetentnie opracowany w środowisku BIM daje pełną bazę istotnych danych na temat przyszłej inwestycji. Dzięki integracji rysunków, wizualizacji, analiz oraz wszystkich cech fizycznych i estetycznych poszczególnych elementów, projektanci, inżynierowie budowy oraz inwestor mają dostęp do aktualnego i systematycznie uzupełnianego wirtualnego modelu realizowanego budynku. Dzięki trójwymiarowej wizualizacji oraz metodom automatycznego sprawdzania potencjalnych kolizji jesteśmy w stanie wyeliminować do 90% błędów projektowych już na etapie koordynacji wielobranżowej.

BIM w inwestycjach mieszkaniowych

Technologia modelowania informacji o budynku zastosowana w inwestycjach mieszkaniowych pozwoli na terminową realizację, gwarantując spójność i płynność finansową inwestora. Model BIM minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów i nieścisłości projektowych, co pozwala na oszczędność czasu, budżetu oraz zasobów ludzkich poświęconych na wprowadzenie ewentualnych poprawek w trakcie budowy.

Inwestor korzystający z możliwości BIM w trakcie budowy, zapewnia swoim klientom terminowy odbiór lokali, wywiązując się z zawartej umowy i podnosząc poziom świadczonych przez siebie usług.
Dzięki możliwości uchwycenia niezgodności projektowych na wczesnym etapie, inwestor gwarantuje zgodność z projektem, unikając nieporozumień i ewentualnych roszczeń.

Modelowanie BIM umożliwia przełożenie na grafikę lub animację 3D projektu przyszłej inwestycji. Dzięki zastosowaniu środowiska wirtualnego – narzędzia VR/AR – osoby bez wykształcenia technicznego mogą zobaczyć na własne oczy swoje przyszłe mieszkanie, czy udać się na wirtualny spacer po projektowanym osiedlu. Narzędzia BIM są atrakcyjne nie tylko dla projektantów. Stanowią medium komunikacji z klientem oraz efektowny element marketingu i promocji.