Kultura i sport

Inwestycje związane z kulturą i sportem stanowią jedne z najciekawszych przykładów myśli architektonicznej i inżynierskiej. Za sprawą istotnej funkcji społecznej, rozpowszechnianiu poprzez środki masowego przekazu oraz samej skali, obiekty te wielokrotnie na stałe wpisują się w wizerunek miasta stając się ikonami architektury.

Modelowanie BIM

Jednym z nadrzędnych wymogów budynków użyteczności publicznej (szczególnie o funkcji kulturalnej i sportowej) jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ich użytkownikom.

W oparciu o model BIM nasi specjaliści potrafią tworzyć symulacje i scenariusze kryzysowe – np. na wypadek pożaru, czy zagrożenia terrorystycznego – niezbędne przy analizie planów ewakuacji i akcji ratunkowych.
Dzięki nowoczesnej technologii modelowania informacji o budynku, możliwe jest przeprowadzenie precyzyjnych analiz rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, czy też sprawdzenie poprawności projektów instalacyjnych, już na wstępnych etapach prac projektowych. Daje to możliwość funkcjonalizacji przestrzeni użytkowej oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów i niezgodności projektowych, nad wyraz częstych przy dużych i złożonych inwestycjach.

Zarządzanie wsparte modelowaniem informacji BIM pozwala na utworzenie jednej, spójnej bazy danych o całym budynku. Kompletny pakiet informacji przypisany do każdego detalu ma wymierne korzyści dla inwestorów oraz zarządców, na etapie eksploatacji obiektu.

Gwarancja graph’it

W graph’it mamy doświadczenie w implementacji procesu BIM dla obiektów sportowych oraz związanych z kulturą. Z powodzeniem przeprowadziliśmy wsparcie inwentaryzacyjne i projektowe muzeów, galerii, hal sportowych, czy stadionów, optymalizując projekt oraz system zarządzania i nadzoru inwestycji.