opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna jest sektorem, który potrzebuje indywidualnie dopasowanej, ekonomicznej i bezkompromisowej strategii. Budowa lub modernizacja inwestycji związanych z ochroną zdrowia wymaga wysokich kompetencji i odpowiedniej organizacji procesu inwestycyjnego, a realizacje o charakterze medycznym, w szczególności szpitale wraz ze specjalistycznym wyposażeniem i ftechnologią, należą do jednych z większych wyzwań dla projektantów i menagerów.

Modelowanie informacji o budynku

Ogromnym wyzwaniem w służbie zdrowia jest odpowiednie zarządzanie budżetem, potencjałem ludzkim i zasobami materialnymi. Modelowanie BIM pozwoli nie tylko na usprawnienie projektów budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów opieki zdrowotnej, ale również znacząco zwiększy kontrolę nad zarządzaniem inwestycją w kolejnych latach jej eksploatacji.

Dzięki możliwości symulacji wirtualnej, która jest częścią procesu BIM, jesteśmy w stanie zoptymalizować projekt, pod kątem wykorzystania przestrzeni i bezkolizyjnego przebiegu instalacji wewnętrznych.


Jedną z proponowanych i oferowanych przez nas usług, szczególnie popularnych w Stanach Zjednoczonych, jest modelowanie na potrzeby prefabrykacji komponentów. Opracowujemy dokumentację konstrukcji wsporczych, elementów instalacyjnych oraz całych pomieszczeń – modułowe toalety, pokoje pacjentów.

Postawienie na innowacyjność oraz odpowiednie wykorzystanie modeli BIM (materiały wizualne – wizualizacje, animacje), może również skutecznie pomóc w uzyskiwaniu dotacji, czy środków unijnych na planowane roboty budowlane.


Zarządzanie obiektem

Czas projektu i budowy jest niewielkim fragmentem całego cyklu inwestycyjnego. Dlatego tak ważne jest, by od początkowych etapów powstała rzetelna, kompletna i skoordynowana baza danych, dostarczająca aktualnych informacji o stanie technicznym realizacji i zastosowanych rozwiązaniach. Dokumentacja taka bezpośrednio wpływa na łatwą i sprawną kontrolę jakości procesów i standardów oraz efektywne zarządzanie placówką medyczną.

Zarządzanie wsparte bazą danych BIM rozwiązuje wiele bieżących problemów organizacyjnych oraz tych związanych z usuwaniem usterek, czy prowadzeniem okresowych przeglądów technicznych. W oparciu o platformy informatyczne do zarządzania nieruchomością, możemy w prosty sposób organizować rejestr zajętych sal, kontrolę sprzętu medycznego, czy planowanie serwisu instalacji.
Modelowanie BIM niesie za sobą wymierne i długofalowe korzyści dla inwestorów, a powstała baza danych stanowi praktycznie niezniszczalne i łatwo dostępne archiwum dokumentacji powykonawczej oraz aktualne źródło wiedzy na temat zmian i modernizacji prowadzonych w obiektach.