Przemysł

Postęp techniczny i rozwój technologii wywierają znaczący wpływ na organizację pracy i sposób funkcjonowania obiektów przemysłowych. Ich projektowanie, budowa, czy modernizacja wymaga odpowiednich kompetencji i umiejętnej organizacji procesu inwestycyjnego.

Zarówno budynki, jak i instalacje przeznaczone do pracy w sektorze przemysłowym są wyjątkowo złożone pod względem projektowym i logistycznym. Ich nadrzędną funkcją jest długoletnia i bezawaryjna eksploatacja, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Modelowanie BIM

Nowoczesna technologia modelowania informacji o budynku BIM znajdzie zastosowanie w projektowaniu i realizacji zakładów przemysłowych, jak i obiektów infrastrukturalnych służących do ich obsługi. Metodyka BIM pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, materialnych oraz technicznych w realizacji inwestycji, a nawet tworzenie gotowych planów rekultywacji jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania terenów i obiektów.

Projekty skoordynowane w środowisku BIM pozwalają na przyspieszenie procesu budowy, eliminację kosztownych poprawek w trakcie jej trwania, a także usprawniają proces zarządzania eksploatacją.


Jest to szczególnie istotne przy realizacjach, które spotykają się z oporem społecznym, przez co może być konieczna czytelna wizualizacja rozwoju inwestycji i potencjał wykorzystania terenów po zakończonej eksploatacji.

Model BIM wykorzystany w przemyśle pozwala na organizację i kontrolę pracy całego zakładu, usprawniając wydobycie surowców, modernizację, bieżący serwis maszyn czy zarządzanie ryzykiem.


Gwarancja graph’it

W oparciu o zdobywane przez dwadzieścia lat naszej działalności kompetencje i doświadczenie, świadczymy usługi z zakresu modelowania, projektowania, prowadzenia i nadzoru realizacji oraz przygotowania do optymalnej eksploatacji obiektów przemysłowych. Oferujemy kompleksowe usługi dla sektorów przemysłu:

• wydobywczego
• naftowo-gazowego
• energetycznego
• przetwórczego
• chemicznego i biotechnologicznego

Z uwagi na specyficzny charakter obiektów przemysłowych oraz ich znaczenie dla potencjału gospodarczego, istotną kwestią jest odpowiednia wydajność, ochrona i bezpieczeństwo. Na podstawie modelu BIM opracowujemy analizy i symulacje, które w istotny sposób ograniczają ryzyka związane z realizacją i utrzymaniem poszczególnych elementów, jak i całych systemów. W oparciu o pomiary, czujniki i oprogramowanie, prowadzimy wczesną detekcję i prewencję potencjalnych zagrożeń i awarii.
Posiadamy certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez ABW, co pozwala nam na dostęp i przetwarzanie danych niejawnych Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, NATO oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gwarantujemy pełną poufność przekazywanych nam informacji objętych tajemnicą przemysłową.